Program Pengisihan Data Dalam PERL

Data satu baris : Azalan Bin Ishak|740316026295|Lulus

Nama : Azalan Bin Ishak
No IC : 740316026295
Status : Lulus

Data satu baris : Adura Azlin Bin Ishak|760316026295|Lulus

Nama : Adura Azlin Bin Ishak
No IC : 760316026295
Status : Lulus

Data satu baris : Azman Bin Ahmad|750316026295|Gagal

Nama : Azman Bin Ahmad
No IC : 750316026295
Status : Gagal